Stroje a zariadenia - Pápay Technology s.r.o.

Hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Stroje a zariadenia

Produkty

Dodávané stroje a zariadenia:

- Strojné vybavenie dosadzovacích nádrží všetkých typov
- Strojné vybavenie usadzovacích nádrží všetkých typov
- Zahusťovacie nádrže
- Lapače piesku a tukov všetkých typov
- Drapáky štrku
- Strojne stierané hrablice s načerpávaním odpadovej vody
- Oplachové klapky dažďových nádrží
- Chemické hospodárstvo prípravy flokulantu
- Špeciálne čerpadlá
- Špeciálne miešadlá
- Stavidlá, hradidlá
- Merné žľaby
- Dopravníky
- Koľajové vozíky
- Zdvíhacie zariadenia rôznych typov
- Technológie pre chemický priemysel - výroba kompozitov

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky